Tłuszczaki kończyny górnej

Tłuszczaki, zwane także lipomami, są to łagodne guzy tkanki tłuszczowej. Mogą występować w różnych miejscach ciała, w tym w kończynach górnych. Najczęściej objawiają się jako miękkie, ruchome guzki pod skórą. Zmiana jest ruchoma względem skóry i podłoża.

Objawy:

Do podstawowych objawów tłuszczaków należy występowanie miękkich, ruchomych guzków pod skórą, które nie są związane z przylegającymi tkankami ani mięśniami. W większości przypadków tłuszczaki nie bolą, chociaż mogą powodować dyskomfort, jeśli rosną w okolicy nerwów lub innych struktur i charakteryzują się powolnym tempem wzrostu rozmiaru.

Diagnostyka:

Rozpoznanie zmiany możliwe jest na podstawie obrazu klinicznego i USG zmiany. W przypadkach budzących watpliwości diagnostyczne, rozpoznanie może nastąpić w badaniu rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej.

Leczenie:

Podstawowa metoda leczenia jest zabieg chirurgiczny wykonywany w znieczuleniu miejscowym ( w przypadku pojedynczej zmiany) oraz w znieczuleniu ogólnym (mnogie zmiany). Zabieg polega na usunięciu zmiany wraz z torebką łącznotkankową. Usunięty guz obowiązkowo poddawany jest badaniu histopatologicznemu.

Zalecenia po operacji:

Po wykonanym zabiegu bardzo istotne jest utrzymanie czystości i higieny w miejscu nacięcia. Ranę należy dezynfekować i codziennie zmieniać opatrunek. Do moment zagojenia się rany należy ograniczyć uprawianie sportu i nie doprowadzać do nadmiernego namaczania rany. Zaleca się zwrócenia szczególnej uwagi, czy nie występują objawy infekcji w obrębie rany (np. zaczerwienienie, bolesność, ropna wydzielina, gorączka).

Zadzwoń do Nas