Wędzidełko podjęzykowe

Wędzidełko podjęzykowe, znane również jako wędzidełko języka, to fałdka tkanki znajdująca się pod językiem, łącząca język z dnem jamy ustnej. Zbyt krótkie może ograniczać ruchomość języka, zwłaszcza u niemowląt i małych dzieci. Wówczas konieczne jest podcięcie wędzidełka podjęzykowego w celu poprawy ruchomości języka. Decyzję o przeprowadzeniu takiej procedury zawsze podejmuje lekarz specjalista.

Diagnostyka:

Diagnostyka wędzidełka podjęzykowego (frenulektomii) zwykle obejmuje kilka etapów:

  • Badanie kliniczne: Lekarz przeprowadza dokładne badanie jamy ustnej i języka, ocenia ruchomość języka, ocenia ewentualne trudności w wymowie lub karmieniu.
  • Badanie podmiotowe, wywiad dotyczący zaburzeń ruchomości języka.
  • Konsultacja specjalisty otolaryngologa

Decyzję o konieczności frenulektomii podejmuje lekarz specjalista po przeprowadzeniu badania.

Leczenie:

Podcięcie wędzidełka językowego, znane również jako frenulektomia, to procedura chirurgiczna mająca na celu skrócenie wędzidełka podjęzykowego. Podczas zabiegu, lekarz przecina wędzidełko i umożliwia większą swobodę ruchu języka. Jest to istotne, zwłaszcza u niemowląt, gdy ograniczona ruchomość języka może wpływać na karmienie piersią.

Po zabiegu należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących opieki pooperacyjnej, tak aby uniknąć ewentualnych komplikacji.

Zalecenia po operacji:

Po zabiegu podcięcia wędzidełka podjęzykowego ważne jest, aby pacjent ścisłe przestrzegał zaleceń lekarza, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko powikłań i przyspieszyć proces gojenia. W większości przypadków zalecane jest:

  • Unikanie drażniących substancji, które mogą opóźniać proces gojenia.
  • Stosowanie leków przeciwbólowych.
  • Właściwa higiena jamy ustnej.
  • Stosowanie zimnych okładów, które redukują obrzęk i łagodzą dolegliwości bólowe.
  • Ograniczenie aktywności fizycznej w okresie rekonwalescencji.
    Podczas regularnych wizyt kontrolnych lekarz monitoruje postęp gojenia i indywidualnie dostosowuje dodatkową opiekę pooperacyjną.
Zadzwoń do Nas